Warunki korzystania z Forum

Warunki korzystania z Forum

1.     Każdy użytkownik forum jest odpowiedzialny za swoje wpisy.

2.     Jakiekolwiek wpisy niezgodne z tureckim bądź międzynarodowym prawem, umowami lub przepisami nie mogą być używane na forum.

3.     Znieważające lub prowokujące komentarze w stosunku do społeczności są zabronione.

4.     Wpisy z pogróżkami, slangiem oraz naruszające tradycję, mowa nienawiści, wpisy zawierające treści dyskryminujące o podłożu kulturowym, religijnym, językowym lub rasowym; zachowanie, które obraża administratorów forum, są niedozwolone.

5.     Wpisywanie treści, mających za cel jedynie propagandę, jest zabronione.

6.     Wpisy zawierające prześladowanie lub nękanie są niedozwolone.

7.     Nadużywanie dużych liter jest niedozwolone.

8.     Użytkownikowi nie wolno namawiać innych użytkowników do odwiedzania jego własnych stron internetowych, reklamować produktów, które sprzedaje bądź w sprzedaży których pośredniczy, ani przesyłać wiadomości o celu handlowym, ani innych wiadomości, które reklamują strony internetowe łamiące prawa autorskie takie jak crack, warez, hareack appz, mp3 itp.

9.     Materiały wizualne, inne niż te o celach edukacyjnych i pokazowych, nie mogą być używane. Grafika nie może być dodawana do podpisów.

10.  Administratorzy forum oraz kierownicy posiadają prawo do zmiany bądź usunięcia wpisów niezgodnych z regulaminem forum.

11.  Użytkownicy, którzy naruszają regulamin forum otrzymują ostrzeżenie od administratorów. Jeśli naruszenie regulaminu będzie się utrzymywać, użytkownicy zostaną usunięci z forum.

12.  Administratorzy forum zastrzegają sobie prawo do aktualizowania oraz uzupełniania regulaminu forum w dowolnym terminie.

13.  Wszelkiego rodzaju wymiana plików, obejmująca łamanie praw autorskich, taka jak crack, warez i mp3, jest niedozwolona.

14.  Wszyscy użytkownicy forum zgadzają się na przestrzeganie tych reguł od początku członkowstwa.

Rate:
Share:
Tags:

Lubi

0 osoba lubi ten artykuł
Prawa autorskie © Akademia Konsumentów 2015
This publication has been produced by Turkish Republic Ministry of Customs and Trade with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union within the concept of the Project titled ‘Akademia Konsumentów’. The contents of this publication are the sole responsibility of Turkish Republic Ministry of Customs and Trade and can in no way be taken to reflect the views of the Turkish National Agency and the Commission.